GUNILLA BLOMQVIST

1280°


Jag är keramiker och har varit verksam sedan 70-talet.

I mina verk använder jag mig främst av den japanska bränningstekniken raku som ger en rå, krackelerad yta.

Jag är utbildad på bla. TBV s konstskola i Kristianstad, Ölands folkhögskola och Kärnans keramik i Helsingborg.