KRISTOFFER GULLBERG

1280°


Jag utforskar främst keramiken och lerans inneboende materialitet och uttryck. Detta i samspel med brukaren, eller betraktarens, perception av objektet i någon form av metafysisk eller fundamental aspekt finner jag djupt fascinerande och är grunden för mitt skapande. Att försöka betrakta strömmar och mönster i medvetandets utkant eller kärna. Jag rör mig fritt mellan det skulpturala och funktionella och låter ofta leran referera till sig själv och handen som bearbetar den.


Jag är en småländsk Arkitekt bosatt i Malmö sedan 2008. Min bakgrund har jag från Kunstakademiets Arkitektskole i Köpenhamn, ett par års studier Konstvetenskap i Lund, lite strökurser, samt mitt stora intresse för Japansk hantverkstradition och Zen-Buddhism.