GUNILLA BLOMQVIST
MAGNUS KARLSSON
PIXI LJUNGGREN
CHRISTIAN LUTH
MATEO MORENO
PIA GUSTAVSSON
ELIN FÄNGE
-
IDA SKOGSMUS
ERIK PERSSON
LINA WULKAN
-
JONAS PERSSON
SOFIA LÖWE
ERIK SJÖSTRAND
-
LASSE SÖRENSSON
MÅNS OFFERLIND
NATALIE BARBOUR
-

Keramikförenningen 1280 grader .  Järnåkravägen 9D (Källarplan), Lund  .  mail@1280grader.se

Copyright © All Rights Reserved